website đang tự do, Bạn muốn sử dụng xin Liên hệ: 0982.052.555 hoặc webxe.vn

Sản phẩm

Feliz

Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng 90 km

Tốc độ tối đa  60 km/h

24.900.000VNĐ
FELIZ S

Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng 198 km

Tốc độ tối đa: 78 km/h

29.900.000VNĐ
Klara A2

Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng 90 km

Tốc độ tối đa: 60 km/h

26.900.000VNĐ
KLARA S 2022

Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng 194 km

Tốc độ tối đa: 78 km/h

36.900.000VNĐ
KLARA S (2019)

Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng 120 km

Tốc độ tối đa: 48 km/h

39.900.000VNĐ
VENTO S

Quãng đường đi được 1 lần sạc: 160 km

Tốc độ tối đa: 89 km/h

56.000.000VNĐ
THEON
  • Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng 101 km

    Tốc độ tối đa  90 km/h

63.900.000VNĐ
THEON S

Quãng đường đi được 1 lần sạc khoảng 101 km

Tốc độ tối đa  99 km/h

69.900.000VNĐ
https://zalo.me/033.99.11022